obrazok
obrazok
obrazok
Lotyšská 2 až 8
zateplenie bytového domu
Na bytovom dome Lotyšská 2 až 8 v Bratislave sme vykonávali rekonštručné práce v nasledovnom rozsahu: zateplenie strechy polystyrénom EPS 100S, strešná hydroizolácia systémom FATRAFOL S, sanácia betónových konštrukcií a zateplenie obvodového plášťa systémom Weber.Terranova, aplikácia vonkajšej silikátovej omietky a zateplenie loggií..
1
PROFIL FIRMY

Firma IZOL STAV spol. s r.o., vznikla v roku 1995. Využitie a zhodnotenie dlhoročných skúseností pri technickom riešení a realizácii najnáročnejších izolatérskych prác na všetkých význačných priemyselných komplexoch, je profesnou garanciou kvality vykonávaných prác firmou IZOL STAV spol. s r.o.. Hlavným výrobným zameraním firmy sú komplexné dodávky pri novostavbách ako aj rekonštrukciách - hydroizolácií strešných plášťov a terás, včítane tepelnej izolácie a klampiarskych konštrukcií, izolácií proti tlakovej vode, zemnej vlhkosti a bazénov, ekologické izolácie a stavebné práce HSV a PSV. Firma vo svojej produkcii uprednostňuje kvalitu s poskytnutím adekvátnych garancií, t.j. - vykonávanie prác s dlhodobými zárukami (u hydroizolácií - 10 rokov, tak na montáž ako aj na materiál), pri použití moderných - progresívnych materiálov a technológií.
2
ZAMERANIE FIRMY

Hydroizolácie:
  • Fólie na báze PVC (FATRAFOL, SUCOFLEX, SIKA - TROCAL, SARNAFIL, FLAGON, WOLFIN, VEDAG, BRAAS...)
  • Fólie z EPDM (PHOENIX RESITRIX)
  • Modifikované asfaltové pásy (ELASTOBIT, NOVAGLAS, NORD BITUMI, KOPERNIT, VEDAG, MATAKI, GRACE BITUTHENE, ISOFLAMM... )
  • Klasické oxidované asfaltové pásy (HYDROBIT,GLASBIT, BITAGIT)
Ekologické a chemické izolácie z vysokohustotného polyetylénu HDPE (EKOTEN, PENEFOL, AGRU,..).
Tepelné izolácie Z minerálnych vláknitých dosiek (NOBASIL, THERMOWOLIN, ORSIL,). Z extrudovaného polystyrénu (DOW ROOFMATE, STYRODUR, GLASCOFOAM).
Klampiarske konštrukcie Z poplastovaného plechu VIPLANYL 50, z pozinkovaného, hliníkového, medenného a titánzinkového - RHEINZINK plechu. Žľaby a zvody z PVC.
Pokrývačské práce BRAMAC, TONDACH, BETA KM, Šindle.
Kontaktné zateplenie fasád Systém CAPAROL